MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
AccreDidact BV
kosten
basistarief
€ 51,20
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
AccreDidact POH-GGZ 17/03 - Veilig incident melden
Accreditatie Periode: 3-9-2018 t/m 2-9-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

'Oeps, dat was niet de bedoeling.' Uit onderzoek blijkt dat er in de huisartsenpraktijk dagelijks situaties voorkomen die niet de bedoeling waren. De ene kon nog op tijd verholpen worden, van de andere ondervond de patiënt ongemak. Kleine, alledaagse vergissingen kunnen grote gevolgen hebben, zeker binnen de gezondheidszorg. Waar mensen werken worden fouten gemaakt; in de gezondheidszorg zijn de gevolgen van deze fouten vaak groter en heftiger dan in andere organisaties.

Door (bijna-)incidenten te melden, werk je mee aan het structureel verbeteren van de kwaliteit en veiligheid voor patiënten in een huisartsenpraktijk. Het analyseproces van Veilig Incident Melden (VIM) heeft hierin een belangrijke rol. Uiteindelijk zullen door de verbeteringen ook de resultaten van het melden zichtbaar worden. Het doel van een VIM-procedure is incidenten in de toekomst te voorkomen. Daarnaast draagt het implementeren van VIM bij aan een 'open en veilige' meldcultuur, waarin het normaal is om (bijna-)incidenten te melden, zonder dat er beschuldigend naar de melder wordt gewezen.

Aantal incidenten

In 2005 werd in het tijdschrift Medisch Contact een artikel gepubliceerd over een proef in een gezondheidscentrum met 8250 patiënten. Er werd gevraagd aan de huisartsen en assistenten om tien werkdagen lang alles te melden wat niet de bedoeling was. Gemiddeld werd er per arts bijna één melding per dag gedaan en per assistent bijna twee meldingen per dag.

Hoeveel tijd zijn jij en je collega's kwijt met het oplossen van dingen die eigenlijk niet hadden moeten gebeuren? Het kost minder tijd en geld wanneer het in één keer goed was gegaan. Misschien baal je wel van situaties die voor de zoveelste keer misgaan? Wat kun je als POH tegenkomen? En wat kun je hierin betekenen?

VIM-procedure

Ruim 55% van alle huisartsenpraktijken doet mee aan de NHG-praktijkaccreditering (NPA). In de kwaliteitsnormen van de praktijkaccreditatie wordt verplicht gesteld dat er in elke huisartsenpraktijk een procedure is voor het melden, registreren en analyseren van incidenten en daarna het nemen van verbetermaatregelen en het borgen van genomen maatregelen.

Het kan dus goed zijn dat er al een VIM-procedure is in de huisartsenpraktijk waar je werkt. Deze nascholing is bedoeld voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (somatiek en GGZ) die nog niet bekend zijn met een VIM-procedure én voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die hiermee al wel bekend zijn en hun kennis over VIM willen vergroten. In deze nascholing zal verder gesproken worden over POH.

Opbouw

Deze nascholing over VIM is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De nascholing begint met enige wet- en regelgeving waarmee je te maken hebt bij een VIM. Daarna gaan we in op wat nu precies een incident is. Vervolgens kijken we naar de procedure rondom VIM. Dit wordt gevolgd door een uitwerking van de manier waarop je een incident analyseert. BLOK A sluit af met een aantal tips. BLOK B gaat in op transmuraal incidenten melden en laat zien wat de meerwaarde kan zijn van multidisciplinair incidenten bespreken. BLOK B sluit af met casuïstiek.

Na afloop van deze nascholing:

  • weet je wat een (bijna-)incident is en wanneer je dit moet melden.
  • ben je bekend met de achtergrondinformatie over de aanleiding en het belang van VIM.
  • weet je wat de belangrijke oorzaken van incidenten zijn.
  • kun je een incident aan de hand van een voorbeeld stapsgewijs analyseren.
  • weet je hoe je de patiëntveiligheid blijvend kunt verbeteren.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!