MENU
Advertentie
Advertentie

Gebruiksvoorwaarden ANVPO

De informatie over nascholingen op de website anvpo.nl van ANVPO betreft een compilatie van data die door organisaties en leden is ingevoerd en/of gebaseerd is op vrij beschikbare informatie op het internet, (e)mailingen en foldermateriaal. Omwille van uniformiteit, begrijpelijkheid en leesbaarheid zijn beschrijvingen en teksten afkomstig van externe bronnen mogelijk aangepast en/of gecompleteerd.

Informatie en links op anvpo.nl worden aangeboden om het zoeken naar (geaccrediteerde) nascholingen voor medische beroepsgroepen te vergemakkelijken. ANVPO heeft geen controle over en kan geen garanties geven betreffende inhoud, toepasselijkheid, juistheid, actualiteit, de beschikbaarheid of de aanwezigheid van externe informatie.

De informatie op de website anvpo.nl is met grote zorgvuldigheid samengesteld. ANVPO doet haar best om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie actueel blijft. ANVPO accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op anvpo.nl en AlleNascholingenVoorHuisartsen.nl.

Gebruik van de ANVPO-websites is gratis voor (huis)artsen en organisaties. De kosten van het onderhoud van de website worden betaald middels sponsoring en uit de opbrengsten van advertenties. Gebruikers met een gratis account op anvpo.nl gaan akkoord met het ontvangen van berichten per email van ANVPO. De gebruiker kan de ontvangst van deze berichten beperken tot het eenmaal per twee weken ontvangen van de ANVPO-Update; een mail-bericht met een kort overzicht van het nieuwe nascholingsaanbod. Door gebruikers ingevoerde gegevens en daaruit afgeleide informatie voldoen aan de gestelde eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgebreide informatie over de manier waarop ANVPO gegevens verwerkt vindt u hier.

Het opnemen of opgenomen zijn van links naar specifieke informatiebronnen is niet bedoeld om goedkeuring of onderschrijving te suggereren van enig impliciet of expliciet uitgedrukt standpunt of van een aangeboden product of dienst.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!