MENU
Advertentie
Advertentie

Privacy en cookiebeleid

Privacy statement
ANVPO respecteert en beschermt uw privacy conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de manier waarop ANVPO gegevens verwerkt vindt u hier.

U kunt anvpo.nl anoniem raadplegen. Indien u per e-mail, via het web of anderszins gegevens aan anvpo.nl verstrekt, worden deze gegevens, conform de AVG-regelgeving, strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens beschikbaar stelt.

ANVPO registreert gegevens over het gebruik van de website alleen ter verbetering van de dienstverlening en de prestaties van de site. Dit betreft algemene, niet tot individuele personen herleidbare, gegevens zoals tijdstip van bezoek, gebruikte browser e.d.

Uw persoonlijke gegevens worden door ANVPO strikt vertrouwelijk behandeld en niet beschikbaar gesteld aan derden.

Cookies
anvpo.nl gebruikt cookies uitsluitend voor authenticatie en statistische informatie.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!