MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
AstraZeneca BV
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Endocrinologie
onderwerp(en):
Diabetes
ICPC:
T
sponsoring
AstraZeneca
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
Diabetische Voet
Accreditatie Periode: 2-3-2018 t/m 2-3-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Endocrinologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

In deze e-learning wordt duidelijk gemaakt waarom de voet bij mensen met diabetes een zeer belangrijk aandachtsgebied is. De cursus behandelt de bedreigingen van de voet en de zelfzorgaspecten voor de patiënt ten aanzien van preventie van een voetprobleem. Ook wordt ingegaan op de Sims classificatie en worden de verschillende oorzaken van (diabetische) wonden aan de voet belicht. En uiteraard staan we stil bij de behandeling van de ‘diabetische voet’.

De leerstof van deze module is gebaseerd op de meest recente inzichten in de problematiek van de diabetische voet, waaronder de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2014 en de in 2017 gepubliceerde actualisatie van de Richtlijn Diabetische Voet. Een belangrijke wijziging in de nieuwe richtlijn is de veranderde schrijfwijze van de ‘Simm’s classificatie’: dit is nu ‘Sims classificatie’, waarmee richt wordt gedaan aan de oorspronkelijke auteur dr. David Sims. De theorie wordt gedemonstreerd aan de hand van casuïstiek, waarin u als diabeteszorgverlener, verpleegkundige of praktijkondersteuner wordt uitgedaagd om uw vakinhoudelijke kennis te vertalen naar adequaat (be)handelen in de dagelijkse praktijk.

Na het doorlopen van deze cursus:

  • kent u de pathologie en andere factoren die bijdragen aan het ontstaan van voetproblematiek bij diabetes mellitus.
  • bent u in staat om de belangrijkste voetproblemen bij diabetes mellitus te onderkennen.
  • kunt u voetwonden indelen op basis van de Sims classificatie.
  • kent u de basisprincipes die ten grondslag liggen aan de behandeling van diabetischevoetproblematiek.
  • kunt u diabetische voetproblematiek adequaat behandelen.
  • bent u in staat diabetische patiënten adequaat voor te lichten ter preventie van voetproblematiek.

NB Er is gebleken dat video’s soms niet werken als een cursist de nascholing volgt op een Ipad, mobiele telefoon of tablet.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!