MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
Instituut Verantwoord Medicijngebruik
kosten
basistarief
Onbekend
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Farmacologie
onderwerp(en):
Polyfarmacie
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
Polyfarmacie

In deze cursus verdiept u zich in het onderwerp 'Polyfarmacie'. Onder polyfarmacie verstaan we het gebruik van minstens vijf verschillende geneesmiddelen. Patiënten met polyfarmacie hebben een grotere kans op bijwerkingen, interacties en andere problemen met de medicatie. Door regelmatig een medicatiebeoordeling uit te voeren, kunnen de huisarts en apotheker, in samenwerking met de patiënt en eventueel de POH'er en apothekersassistenten, de risico's van polyfarmacie beperken.

Het uitgangspunt voor deze cursus is de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen (2012). Deze richtlijn geeft aanbevelingen over welke patiënten in aanmerking komen voor een periodieke beoordeling van de medicatie. Ook gaat deze richtlijn in op geschikte werkwijzen voor het uitvoeren van medicatiebeoordelingen.

Deze cursus biedt u de nodige kennis en achtergronden over het thema polyfarmacie. Ook gaat de cursus in op de consequenties van de afspraken die de huisarts en apotheker in het farmacotherapieoverleg (FTO) kunnen maken. Door het volgen van de cursus bent u in staat om afspraken die voortkomen uit het FTO goed en efficiënt uit te voeren. Wanneer u zelf deelneemt aan het FTO, biedt deze cursus daarop een goede voorbereiding.

Na afronding van deze cursus weet u:

 • wat polyfarmacie is.
 • hoe vaak polyfarmacie voorkomt.
 • hoe polyfarmacie ontstaat.
 • welke problemen patiënten kunnen ondervinden door polyfarmacie.
 • wat de stappen zijn van een medicatiebeoordeling volgens de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen (2012).
 • wat een farmacotherapeutische anamnese is.
 • wat een farmacotherapeutische analyse is.

Na afronding van deze cursus kunt u:

 • de huisarts en/of apotheker ondersteunen bij de voorbereiding van medicatiebeoordelingen.
 • de coördinatie van medicatiebeoordelingen verzorgen.
 • afspraken met de huisarts, apotheker en patiënt in het kader van medicatiebeoordelingen inplannen.
 • aan de hand van een gestructureerde vragenlijst een farmacotherapeutische anamnese afnemen.
 • op correcte wijze omgaan met vragen en opmerkingen van patiënten over wijzigingen in de medicatie door een medicatiebeoordeling.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!