MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
Instituut Verantwoord Medicijngebruik
kosten
basistarief
€ 21,95
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Palliatieve zorg
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
Palliatieve sedatie

POH'ers, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundigen of verzorgenden kunnen een belangrijke rol spelen bij palliatieve sedatie, bijvoorbeeld door het signaleren van problemen en waarborgen van de continuïteit van zorg, inclusief medicatie. Met deze cursus bieden wij u de benodigde kennis en achtergronden over palliatieve sedatie.

De KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie (2009) komt in de cursus uitgebreid aan de orde, omdat deze richtlijn duidelijk aangeeft onder welke voorwaarden patiënten in aanmerking komen en welke vormen van sedatie mogelijk zijn. De cursus gaat ook in op het bevorderen van goede afstemming en communicatie tussen alle betrokkenen (zorgverleners, patiënt en familie).

Na het afronden van de cursus bent u in staat alert te reageren op belangrijke signalen en problemen van patiënten, en kunt u de familie en de huisarts en apotheker ondersteunen bij een optimale zorg bij palliatieve sedatie. U weet welke vormen van sedatie mogelijk zijn, en welke patiënten hiervoor in aanmerking komen. U leert welke medicatie mogelijk is.

POH'ers en praktijkverpleegkundigen in een huisartsenpraktijk kunnen deze cursus ook gebruiken ter voorbereiding op deelname aan een farmacotherapieoverleg (FTO) over palliatieve sedatie. Deze cursus sluit namelijk aan op de FTO-module 'Palliatieve sedatie' van het IVM, waarin de deelnemers aan het FTO hun kennis over palliatieve sedatie vergroten en gezamenlijk afspraken maken over de praktische toepassing van en samenwerking rondom palliatieve sedatie.

Praktijkondersteuners in de huisartspraktijk passen palliatieve sedatie niet toe. Deze cursus is vooral bedoeld om wat meer te weten over wat palliatieve sedatie precies inhoudt. Als u daarover meer kennis wilt opdoen is deze cursus voor u geschikt.

De cursus is tot stand gekomen met het NHG en ook te vinden in de webshop van het NHG.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!