MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
eHuisartspraktijk.nl
kosten
basistarief
€ 25
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
AVG

In deze cursus leer je de inhoud van de AVG en wat er nieuw is ten opzichte van haar voorloper, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De cursus gaat over de toepassing van de AVG in de zorg.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 van kracht is. Deze nieuwe wet heeft grote gevolgen voor zorgorganisaties. Juist in de zorg is zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. De AVG heeft de privacyrechten versterkt en aangepast aan de digitalisering van de maatschappij. Ook zijn er nieuwe rechten bijgekomen voor de mensen van wie persoonsgegevens verwerkt worden. Medewerkers staan voor de uitdaging de AVG correct toe te passen in hun eigen organisatie.

De cursus start met een pretoets waarmee je kunt zien hoeveel je al weet van de AVG. Daarna doorloopt de cursist vijf blokken waarin de AVG door middel van film, tekst, illustraties, vragen en casuïstiek verder wordt uitgelegd.

  1. Introductie in de AVG.
  2. Rechtmatig gegevens verwerken.
  3. Beginselen bij het verwerken van persoonsgegevens.
  4. Algemene verplichtingen van de verantwoordelijke.
  5. Rechten van betrokkenen.

Verder zijn er twee verdiepende blokken die niet getoetst worden.

  • DPIA
  • AVG bij onderzoek en statistiek

De cursist sluit de cursus af met een toets met meerkeuzevragen waarin de eerste vijf blokken getoetst worden. Hierna volgt eventueel een eerste en een tweede herkansing.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!