MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
Instituut Verantwoord Medicijngebruik
kosten
basistarief
€ 21,95
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Longziekten
onderwerp(en):
COPD/Astma
ICPC:
R
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
Medicamenteuze behandeling van astma

Bij astma is er sprake van een chronische ontsteking van de luchtwegen die zich kenmerkt door aanvalsgewijs optredende bronchusobstructie ten gevolge van een verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen voor allergische en niet-allergische prikkels (de zogenaamde bronchiale hyperreactiviteit). Onder niet-allergische prikkels vallen onder andere rook, virale infecties, inspanning, mist en kou.

De eerste symptomen van astma treden meestal op bij jonge kinderen, maar astma kan ook nog na het 50e jaar beginnen. De prevalentie van astma in de huisartsenpraktijk is naar schatting 35 per 1000 patiënten (kinderen en volwassenen). Astma komt 1,5 keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

De belangrijkste (niet-medicamenteuze) behandeling van astma bestaat uit het streven naar een rookvrije omgeving. Daarnaast komen diverse (inhalatie)geneesmiddelen in aanmerking. Deze e-learningcursus bespreekt de verschillende medicamenteuze behandelopties voor astma -zowel voor kinderen als volwassenen - en gaat tevens in op de voor- en nadelen van de beschikbare geneesmiddelen.

Deze cursus richt zich primair op de behandeling van astma. Omwille van de studieduur blijven onder andere buiten beschouwing de diagnose, symptomen en co-morbiditeit.

Na afronding van de cursus kan de cursist:

  • de achtergrond van en behandeldoelen bij astma benoemen.
  • de belangrijkste bijwerkingen, contra-indicaties en interacties benoemen van de verschillende geneesmiddelen voor astma.
  • inschatten welk type astmamedicatie geschikt is voor welke patiënt.
  • inschatten welk type inhalator geschikt is voor welke patiënt.
  • de juiste actie ondernemen bij een astma-exacerbatie.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!