MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
AccreDidact BV
kosten
basistarief
€ 51,20
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie
categorie(ën):
GGZ & psychiatrie, Farmacologie
ICPC:
P, Z
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
AccreDidact POH-GGZ 19/04 - Psychose en antipsychotica
Accreditatie Periode: 21-11-2019 t/m 20-11-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'GGZ & psychiatrie' of 'Farmacologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

In de algemene bevolking komen psychotische ervaringen veel voor, ongeveer 7-18% van de bevolking rapporteert wel eens een psychotische ervaring te hebben. Hierbij kan gedacht worden aan af en toe je naam horen roepen of het idee hebben dat iemand over je praat tot het zien van schimmen of het voelen van aanrakingen zonder dat er iets of iemand in de buurt is. Deze ervaringen komen ook voor bij goed functionerende mensen zonder klachten en hoeven niet direct reden tot zorg te zijn. Wanneer deze psychotische ervaringen toenemen en dusdanig ernstig worden dat iemand er niet meer goed los van kan komen en het zijn of haar leven gaat beheersen, kan er sprake zijn van een psychiatrische aandoening. Het kan dan gaan om psychotische symptomen in het kader van een psychotische stoornis. Psychotische symptomen of symptomen die daar veel op lijken kunnen voorkomen bij een psychotische stoornis, maar ook een onderdeel zijn van andere stoornissen zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Deze nascholing richt zich specifiek op de herkenning en behandeling van mensen met psychotische symptomen in het kader van een psychotische stoornis of een voorfase daarvan. De nascholing kan echter eveneens van meerwaarde zijn om psychotische ervaringen in het kader van een andere stoornis te herkennen en te behandelen.

Er wordt gesproken van een psychotische stoornis als de betrokkene het contact met de werkelijkheid geheel of gedeeltelijk verloren heeft, gekenmerkt door hallucinaties, wanen en andere denkstoornissen. Wanneer er een psychotische stoornis is, is specialistische behandeling nodig en zal de huisarts de patiënt aanmelden bij een specialistische ggz-instelling. Voor de poh-ggz is het van belang kennis te hebben van psychotische ervaringen om deze te kunnen herkennen en onderscheiden en om zicht te hebben op de focus van de behandeling in de verschillende stadia van psychotische stoornissen. Met die stadia wordt in de specialistische ggz rekening gehouden bij de behandeling. Daarnaast worden patiënten met een langdurige psychotische stoornis die goed zijn ingesteld op een antipsychoticum steeds vaker terugverwezen naar de huisartsenpraktijk, omdat er in dat geval geen verdere behandeling nodig is en deze begeleiding volstaat. Het is dan vaak de poh-ggz die de patiënt monitort, vooral op het gebied van het effect en de (bij)werkingen van medicamenteuze behandeling. Voor de poh-ggz is het van belang te weten hoe psychotische klachten uitgevraagd kunnen worden, zodat die ervaringen goed geduid kunnen worden. Ook kennis van de (bij)werkingen van antipsychotica en van de standaarden voor screening op deze bijwerkingen van patiënten die antipsychotica gebruiken is van belang. Deze bijdrage is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten zoals gebruikt in de zorgstandaard Psychose.

Na afloop van deze nascholing:

  • ken je gesprekstechnieken die je kunt inzetten in contact met mensen met psychotische symptomen.
  • weet je welke symptomen horen bij een psychotische stoornis.
  • kun je psychotische symptomen herkennen en benoemen.
  • weet je hoe de behandeling voor mensen met een psychotische stoornis wordt vormgegeven vanuit het klinische stadiëringsmodel.
  • ken je de verschillende antipsychotica.
  • weet je wat de werking is van antipsychotica.
  • weet je welke behandelstrategieën worden gebruikt.
  • ben je op de hoogte hoe de werking en bijwerkingen van antipsychotica moeten worden gemonitord.
  • ken je de rol van de poh-ggz bij patiënten die antipsychotica gebruiken.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!