MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
eHuisartspraktijk.nl
kosten
basistarief
€ 25,75
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie
categorie(ën):
GGZ & psychiatrie, Farmacologie
ICPC:
A, P, Z
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
Psychofarmaca

Hulpverleners zijn vaak betrokken bij de toediening van geneesmiddelen. Hoewel de arts de eindverantwoordelijkheid draagt voor de keuze en de toediening van medicijnen, dragen ook hulpverleners verantwoordelijkheid vóór, tijdens en na toediening van medicijnen. In deze e-learning-training worden de vijf meestgebruikte groepen medicijnen behandeld van zorgvragers met psychiatrische ziektebeelden.

Deze training sluit aan bij genoemde beroepsgroepen in GGZ-, GHZ- en jeugdzorginstellingen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (VVT), welzijn en maatschappelijke dienstverlening, ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.

Na afloop van deze training is de cursist bekend met het toedienen van de vijf meestgebruikte medicijngroepen van zorgvragers met psychiatrische ziektebeelden.

Deze e-learning-training bestaat uit een introductie, gevolgd door een pretoets, inleiding en vijf keer medicatie-informatie. De training wordt afgesloten met een posttoets. Tijdens deze training worden aan de hand van casuïstiek de vijf meest gebruikte psychofarmaca behandeld. Zowel de pretoets als de posttoets bestaat uit vijftien vragen.

Deze training bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Het onderdeel Anxiolytica, hypnotica en sedativa behandelt bijvoorbeeld de definities, indicaties en groepsindelingen van anxiolytica, sedativa en hypnotica. Ook de subgroepen worden behandeld, waarna de cursist van elke subgroep de indicaties kan beschrijven, zoals werkingsmechanisme, bijwerkingen, interacties en contra-indicaties. Andere onderwerpen die in deze e-learning-training aan bod komen zijn antidepressiva, antipsychotica, stemmingsstabilisatoren en antidementiële middelen.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!