MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
PAO Psychologie
kosten
basistarief
€ 1795
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie
categorie(ën):
GGZ & psychiatrie
ICPC:
P, Z
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
30
punten
locatie
Utrecht
Utrecht
overig
21
Jan
2019
Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'GGZ & psychiatrie'
Van aanbieder:
PAO Psychologie
In de omgeving:
Utrecht

In deze, volgens de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) opgezette, basiscursus voor cognitief gedragstherapeutisch werkers maakt de cursist op zowel theoretisch als praktisch niveau kennis met de denk- en werkwijze welke wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. De nadruk ligt hierbij op de praktijk. Na deze basiscursus wordt de cursist geacht, onder supervisie van een cognitief gedragstherapeut, cognitieve gedragstherapie, ‘van gemiddelde zwaarte’, te kunnen uitvoeren.

Deze VGCt-geaccrediteerde basiscursus bestaat uit een inleidend deel van 24 contacturen en een verdiepingsdeel van 24 uur, samen 48 uur. Naast de 48 cursusuren kan de cursist uitgaan van 52 huiswerkuren: voor het bestuderen van literatuur, voorbereiden van referaten, uitvoeren van voorbereidende opdrachten dan wel huiswerk (zoals maken van functieanalyses en betekenisanalyses) en toepassen van vaardigheden en interventies die tijdens de voorafgaande bijeenkomsten zijn geoefend.

Deze basiscursus bestaat uit een inleidend deel en een verdiepingsdeel. In het inleidend deel maken cursisten kennis met de cognitieve gedragstherapie, inleiding in de leerprincipes en inleiding in het gedragstherapeutisch proces. In het verdiepingsdeel ligt de nadruk op cognitief gedragstherapeutische interventies en technieken.

Rode draad van deze basiscursus wordt gevormd door het gedragstherapeutisch proces. De vaardigheden die in het inleidend deel worden behandeld en getraind, zoals het opzetten van de holistische theorie en het maken van functie- en betekenisanalyses, staan vooral in dienst van het opstellen van een verantwoord behandelplan. In het verdiepingsdeel ligt de nadruk op verschillende probleemgebieden en op het toepassen van cognitief-gedragstherapeutische en protocollaire behandelingen bij klachten binnen deze probleemgebieden. De vaardigheden die in het verdiepingsdeel worden behandeld en geoefend, zoals het uitvoeren van specifieke interventies, staan in dienst van het verantwoord uitvoeren van het behandelplan.

Deze basiscursus voor cognitief gedragstherapeutisch werkers is generalistisch van aard en niet specifiek gericht op een speciale patiënten- of cliëntengroep, de onderdelen die worden onderwezen kunnen in beginsel in verschillende settings worden toegepast. Deze basiscursus is toegespitst op de diagnostiek en behandeling van, in DSM-IV terminologie, ‘As-I problematiek’ bij volwassenen, maar omdat een aanzienlijk deel van de cursus betrekking heeft op algemene principes en technieken, kan een groot deel van het geleerde evenzeer worden toegepast bij kinderen, jeugdigen en ouderen

Leerdoelen:Na afloop van deze cursus

  • heb je inzicht en vaardigheden in de cognitief-gedragstherapeutische denk- en werkwijze.
  • kun je het gedragstherapeutisch proces hanteren en gedragsanalyses maken.
  • heb je, tot bepaalde hoogte, inzicht en vaardigheden in de symptomen, diagnostiek, en cognitief-gedragstherapeutische behandeling van een aantal veel voorkomende klachten en psychische stoornissen (met name angst- en stemmingsstoornissen).
  • kun je, onder supervisie van een cognitief gedragstherapeut, cognitieve gedragstherapie ‘van gemiddelde zwaarte’ uitvoeren.
  • kun je (mits je voldoet aan de overige eisen van de VGCt) het lidmaatschap als cognitief-gedragstherapeutisch werker VGCt aanvragen.
  • kun je cognitief-gedragstherapeutische inzichten integreren in je eigen vorm van hulpverlening.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!