MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
DementieNet, afdeling Geriatrie
kosten
basistarief
€ 55
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie
categorie(ën):
GGZ & psychiatrie, Neurologie, Ouderengeneeskunde
onderwerp(en):
Alzheimer/Dementie, Cultuurverschillen
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
locatie
Elinor Ostromgebouw
Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen
☎ +3124 3615 925
overig
12
Jun
2018
Masterclass DementieNet - Oudere migranten met dementie
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'GGZ & psychiatrie', 'Neurologie' of 'Ouderengeneeskunde'
Van aanbieder:
DementieNet, afdeling Geriatrie
In de omgeving:
Nijmegen

Dementie komt steeds vaker voor bij oudere migranten. Desondanks is er nog vaak sprake van schaamte en taboe binnen de gemeenschap waarin deze ouderen participeren. Of kennis ontbreekt: wat is dementie eigenlijk? Daarnaast verschilt de beleving van ziekte per culturele achtergrond. De ‘religieuze verplichting’ staat centraal, wat kan leiden tot overbelasting van mantelzorgers. Hoe ga je hier als hulpverlener mee om? En hoe voorkom je miscommunicatie met familie en cliënt? Op deze en andere vragen wordt ingegaan tijdens de scholing ‘bewustwording bij oudere migranten met cognitieve problemen’.

Doelstellingen:

 • De deelnemer is zich bewust van eigen waarden.
 • De deelnemer heeft inzicht in algemeen en specifiek culturele verschillen en de daarmee samenhangende ziektebeleving.
 • De deelnemer heeft inzicht in familiebanden in gemeenschappen met een niet-westerse culturele achtergrond.
 • De deelnemer weet op welke wijze het gesprek gevoerd kan worden met mensen met een niet-westerse culturele achtergrond.
 • De deelnemer weet hoe te handelen bij schaamte/taboe of ontbreken van kennis op het gebied van dementie in gemeenschappen met een niet-westerse culturele achtergrond.
 • De deelnemer kent het belang van de religieuze verplichting in gemeenschappen met een niet-westerse culturele achtergrond.

Workshop signalering en diagnostiek
De komende jaren stijgt het aantal mensen met dementie 3 tot 4 keer zo snel onder de mensen met een migratieachtergrond. Uit onderzoek komt naar voren dat er sterke onderdiagnostiek is. De verklaring hiervoor is dat dementie onbekend is bij de mensen zelf, maar ook dat zorgverleners moeite hebben met het herkennen van de signalen van dementie. Zo valt het minder op dat iemand niet goed meer op woorden kan komen, als diegene de Nederlandse taal al niet goed beheerste. Ook is de reguliere diagnostiek niet toereikend. De laatste jaren krijgt dementie onder mensen met een migratieachtergrond gelukkig steeds meer aandacht. In deze scholing worden de deelnemers op de hoogte gebracht van up to date kennis op het gebied van diagnostiek en leren zij dementie bij mensen met een migratie achtergrond te herkennen en bespreekbaar te maken.

Doelstellingen:

 • De deelnemer is zich bewust van prognose toename van dementie onder mensen met een migratie achtergrond en de huidige onderdiagnostiek.
 • De deelnemer is alert gemaakt op het herkennen van signalen van dementie.
 • De deelnemer weet welke instrumenten er momenteel beschikbaar zijn voor screening en diagnostiek.
 • De deelnemer heeft geoefend met het bespreekbaar maken van dementie met mensen met een migratieachtergrond.
 • De deelnemer heeft nagedacht over het toepassen van de besproken instrumenten.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!