MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
PsyQ B.V. - Kenniscentrum ADHD bij volwassenen
kosten
basistarief
€ 139
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie
categorie(ën):
GGZ & psychiatrie
onderwerp(en):
Autisme/ADHD
ICPC:
P, Z
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
punten
locatie
PsyQ - Den Haag
Carel Reinierszkade 197
2593 HR Den Haag
☎ +3188 3573 900
overig
04
Sep
2019
Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'GGZ & psychiatrie'
Van aanbieder:
PsyQ B.V. - Kenniscentrum ADHD bij volwassenen
In de omgeving:
Den Haag

Na afloop van de cursus is elke deelnemer in staat ADHD bij volwassenen te herkennen, te diagnosticeren en een begin te maken met de behandeling.

Inhoud:

 • Schriftelijke entreetoets o.b.v. tevoren ingestuurde vragen deelnemers.
 • Interactief bespreken vragen en antwoorden Entreetoets; discussie.
 • Bespreken DIVA bij onderzochte patiënten door deelnemers met feedback docent.
 • Eindtoets en evaluatie.
 • Uitreiking certificaten.

Onderwijsvormen:

 • literatuurstudie voorafgaand aan cursus.
 • Interactief onderwijs a.d.h.v. literatuur en Entreetoets.
 • Oefening tevoren Diagnostisch Interview Voor ADHD (DIVA 5.0) en bespreken dilemma’s.
 • Gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie.

- De cursisten hebben van te voren een entreevraag ingestuurd over een opgegeven bladzijde uit het uit het boek van dr. J.J.S. Kooij, “ADHD bij volwassenen, Diagnostiek en Behandeling”, 4e druk, 2017. De vragen van alle deelnemers zijn verzameld in een tabel, met gelegenheid om er aantekeningen bij te maken, en bestrijken alle hoofdstukken uit het boek. De opdracht is dat iedere deelnemer een vraag ten behoeve van de Entreetoets formuleert over een vooraf opgegeven bladzijde uit het boek, die de eerste cursusdag wordt afgenomen. Het doel is kennis van de deelnemers op deze wijze gezamenlijk te toetsen. De geformuleerde vraag wordt daartoe uiterlijk 1 week voor de eerste cursusdag gemaild aan info@kenniscentrumadhdbijvolwassenen.nl. Het doel van de Entreetoets is om vast betrokken en ingelezen te raken bij het onderwerp en goed voorbereid aan de cursus deel te nemen, zodat meer tijd beschikbaar is voor interactief onderwijs.

- De nadruk ligt op zelfstudie en actieve voorbereiding voorafgaand aan de cursus. Cursisten bereiden voor de cursusdag een casus voor van een patiënt die is onderzocht met het Diagnostisch Interview Voor ADHD (DIVA 5.0) (bijlage). De casus wordt gepresenteerd conform een bepaald format m.b.v. de DIVA 5.0 (half A4, bijlage). Tenslotte is er dat dagdeel ook een eindtoets en evaluatie. Deelnemers die aan alle vereisten hebben voldaan ontvangen een certificaat.

Literatuur:
- Boek van dr. J.J.S. Kooij, “ADHD bij volwassenen, Diagnostiek en Behandeling”, 4e druk, 2017.
Alle deelnemers dienen zich op de cursus voor te bereiden door bovenstaand boek volledig door te lezen, een vraag voor de Entreetoets in te sturen over een bepaalde pagina uit het boek en een casus over diagnostiek voor te bereiden.

De cursus wordt gegeven door de psychiaters van Programma ADHD bij volwassenen:

 • Dr. J.J.S. Kooij, psychiater/specialismeleider/directeur Kenniscentrum ADHD bij volwassenen
 • Drs. H. Basalan, psychiater
 • Drs. S. Kulcu, psychiater
 • Drs. A. Hazewinkel, psychiater
 • Drs. T.L. van Gellecum, psychiater

De doelgroep van de cursus bestaat uit: Psychiaters (i.o.), Artsen, Psychologen (i.o.) en Psychotherapeuten (i.o.) en andere geïnteresseerden.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!