MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
Sandoz B.V.
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Oncologie
onderwerp(en):
Cultuurverschillen
ICPC:
A
sponsoring
Sandoz
accreditatie
accreditatie
3
punten
locatie
Süleymaniye Moskee Tilburg
Wandelboslaan 2
5042 PD Tilburg
☎ +3113 5426 930
overig
12
Nov
2018
Kanker in verschillende culturen
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Oncologie'
Van aanbieder:
Sandoz B.V.
In de omgeving:
Tilburg

Om migranten te activeren rondom het thema kanker, hebben wij de interactieve training ‘Kanker in verschillende culturen’ ontwikkeld. Ten behoeve van het aangaan van een vertrouwensrelatie, als ook ten behoeve van diagnostiek en behandeling bij migranten, is kennis omtrent de culturele en religieuze achtergrond van mirgranten van groot belang. Onder andere door middel van casuïstiek en rollenspellen worden mogelijke situaties in kaart gebracht. Deze kennis geeft de hulpverlener een opening om met een patiënt en/of de familie het gesprek aan te gaan over gebruiken en tradities en hiermee het vertrouwen te winnen. Als het vertrouwen eenmaal gewonnen is, kan de hulpverlener mogelijk beter zijn of haar taken uitvoeren en worden haar adviezen eerder opgepakt. De patiënt zelf is en blijft uiteraard de belangrijkste informatiebron voor de wereld waarin hij leeft en waaruit hij komt.

Tijdens de training wordt aandacht besteedt aan hulpmiddelen rondom doelgroepen die uit een andere cultuur komen en die het beste bij de doelgroep passen. Doelgroepen uit een andere cultuur zijn vaak geneigd naar hulpmiddelen te zoeken binnen de eigen cultuur, zoals bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen. Rondom de behandeling van kanker uit andere culturen spelen cultureel en etnisch gerelateerde inzichten een grote rol. Ook het gezins- en familienetwerk zal willen vast houden aan de etnisch culturele aspecten. Wanneer een zorgverlener hier meer kennis over heeft, dan is het gemakkelijker bepaalde gebruiken en inzichten te herkennen en hierop het zorghandelen en de advisering af te stemmen.

Naast theorie over de reeds ontwikkelde kennis op het gebied van migranten en kanker, komen vragen als ‘Waar lopen de zorgverleners in de dagelijkse praktijk tegenaan waardoor zij zich belemmerd voelen om goede zorg te kunnen geven?’ en ‘Wat zijn risicovolle gewoonten van de doelgroep?’ aan bod. Deelnemers van de training krijgen handvatten mee die zij vervolgens zelf in de praktijk kunnen toepassen, om de communicatie met hun patiënten verbeteren.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!