MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
King nascholing
kosten
basistarief
€ 695
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie
categorie(ën):
GGZ & psychiatrie
ICPC:
P, Z
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
24
punten
locatie
Ondernemershuis Crataegus
Meidoornplein 40
1031 GD Amsterdam
☎ +3164 7830 263
overig
05
Maa
2019
Psychopathologie bij kind & jeugdige
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'GGZ & psychiatrie'
Van aanbieder:
King nascholing
In de omgeving:
Amsterdam

De deelnemers krijgen theoretische kennis en inzicht in kenmerkende stadia in de ontwikkeling van kind tot volwassene. Gevoelige perioden in deze ontwikkeling worden besproken alsmede het onderscheid in leeftijdsconform gedrag versus een afwijkende ontwikkeling.

De cursist krijgt een een verdiept inzicht in de plaats van de DSM-5 binnen de (internationale) psychopathologie, de status van DSM-5-classificaties, ‘nature-nurture’ in de DSM-5, verschil classificatie-diagnose, verschillen DSM-IV en DSM-5. Tevens wordt in deze cursus aandacht besteed aan communicatie-aspecten bij het omgaan met mensen met persoonlijkheidsgerelateerde problemen en verslavingen, zoals deze in het systeem van het kind kunnen spelen. Ook de opvoedingsstijlen en de invloed op de ontwikkeling van het kind komen aan bod.

De deelnemers verwerven inzicht en vaardigheid in het opstellen van beschrijvende diagnoses en het op betrouwbare wijze omzetten daarvan in DSM-5-classificaties, met speciaal aandacht voor (differentiële) diagnostiek bij neurobiologische ontwikkelingsstoornissen ėn andere relevante psychische stoornissen bij K&J:

 • Verstandelijke beperking
 • Communicatiestoornissen
 • Autismespectrumstoornis
 • Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis
 • Leer-, motorische- en ticstoornissen
 • Voedings- en eetstoornissen
 • Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen
 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen
 • Hechtingsstoornissen
 • Plaats DSM-5 in (inter)nationale GGZ
 • Verschil classificatie en diagnose
 • Gedragsanalyses
 • Communicatie-aspecten
 • Opstellen beschrijvende diagnose en omzetten hiervan in DSM-5-classificatie
 • Beoordelen van (differentiële) diagnostiek op voor de deelnemers relevante deelgebieden van psychopathologie
 • Opstellen gedragsanalyses
 • Omgaan met communicatie-aspecten

De deelnemers verwerven tevens inzicht en vaardigheden in opstellen gedragsanalyses en omgaan met communicatie-aspecten. Hierbij wordt ingegaan op persoonlijkheidsproblematiek en verslavingen.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!