MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
PAO Psychologie
kosten
basistarief
€ 890
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie
categorie(ën):
GGZ & psychiatrie
onderwerp(en):
Autisme/ADHD
ICPC:
P, Z
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
30
punten
locatie
Utrecht
Utrecht
overig
Amsterdam, Amsterdam, Nederland
Online cursus, Amsterdam, Nederland
Online cursus, Amsterdam, Nederland
Online cursus, Amsterdam, Nederland
12
Maa
2019
Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd
Deze bijeenkomst is reeds geweest

Rechtsonderin (onder "Overig") vindt u toekomstige bijeenkomsten voor deze nascholing.

Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'GGZ & psychiatrie'
Van aanbieder:
PAO Psychologie
In de omgeving:
Utrecht

Het herkennen van de gedragskenmerken bij een autismespectrumstoornis (ASS) én het begrijpen en spreken van de ‘autistische taal’ zijn cruciaal in het kader van de diagnostiek, de behandeling en begeleiding. In deze cursus leer je de vertaalslag maken van gedrag naar autistisch denken. Je oefent vaardigheden om bij een vermoeden van een ASS de juiste vragen aan ouders/verzorgers te stellen. Ook oefen je om observatie- en onderzoeksgegevens ten behoeve van de beeldvorming te analyseren. Verder is er in de cursus aandacht voor de veranderingen in de classificatie van ASS in de DSM-5, krijg je handreikingen en oefen je vaardigheden om een ASS beter te leren onderscheiden van andere ontwikkelings- en psychiatrische stoornissen.

Een goede beeldvorming biedt perspectief op een passende behandeling of begeleiding. In de cursus is hier ook aandacht voor. We staan stil bij de invloed van een ASS op het gezin en de wijze waarop een ouderbegeleider oudergericht kan werken. Daarnaast krijg je handreikingen voor behandeling (van co-morbiditeit of problemen in gedrag) en het trainen van vaardigheden.

Na afloop van deze cursus:

  • ben je in staat om gedragskenmerken van autismespectrumstoornissen bij kinderen en jeugdigen in de verschillende levensfasen te herkennen.
  • ben je in staat de vertaalslag te maken van gedrag naar autistisch denken
  • beschik je over basiskennis en -vaardigheden om bij vermoeden van ASS de juiste vragen te stellen en. kritisch te observeren en testgegevens (ook kwalitatief) te analyseren.
  • beschik je over basiskennis om ASS te onderscheiden van andere ontwikkelings- en psychiatrische stoornissen bij kinderen en jeugdigen.
  • beschik je over meer kennis en vaardigheden op het gebied van ouderbegeleiding en de specifieke inkleuring hiervan door de ASS bij het kind en/of de ouder(s).
  • beschik je over meer kennis en basisvaardigheden met betrekking tot diverse behandel- en trainingsmogelijkheden in relatie tot ASS.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!