MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
PAO Psychologie
kosten
basistarief
€ 3950
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie
categorie(ën):
GGZ & psychiatrie
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
30
punten
locatie
Amsterdam
Amsterdam
overig
16
Jan
2019
Leergang ervaringsdeskundigheid
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'GGZ & psychiatrie'
Van aanbieder:
PAO Psychologie
In de omgeving:
Amsterdam

De ervaringsdeskundige wordt regelmatig ingeschakeld in de praktijk van begeleiding, onderwijs, GGz, verslavingszorg, de algemene gezondheidszorg, en op vele andere terreinen. Een ervaringsdeskundige is iemand met uitgebreide ervaringskennis in het proces van zich hernemen bij ingrijpende levensgebeurtenissen. Het gaat om unieke expertise hoe om te gaan met life events, psychische crises en existentiële vragen en deze bekwaamheid in te zetten voor anderen. Zo denken we bijvoorbeeld zeker ook aan mensen met migratie ervaring.

Met deze leergang beogen wij dat professionals degenen die zij begeleiden meer faciliteren in het benutten van hun eigen ervaringskennis en eigen kracht. In het vakgebied van begeleiding en geestelijke gezondheidszorg is het gebruiken van ervaringsdeskundigheid een belangrijke vernieuwing en verrijking gebleken. Ervaringskennis is al eerder ingezet in verschillende sectoren maar toen ging het vooral om ‘ervaringen’ en nog niet om geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigheid. Aan ervaringsdeskundigheid en de inzet van ervaringsdeskundigen wordt ook steeds meer aandacht besteed in de curricula van het beroepsonderwijs.

Deze leergang is ontwikkeld door Marjo Boer en Christine van Duin op basis van hun jarenlange ervaring als docent supervisiekunde en docent ervaringsdeskundigheid in de GGZ en verslavingszorg. In beide opleidingen is ervaring als bron van kennis een belangrijke ingang tot leren. Het model waarlangs zij werken noemen zij de Eyeopener.

Het is een opleidingstraject waarin je onderzoek doet naar je eigen ervaringen met belangrijke en ingrijpende levensgebeurtenissen en existentiële thema’s. Ervaringen die je identiteit en zelfbeeld hebben gekleurd en beïnvloed. In een leergroep onderzoek, verdiep en ontwikkel je eigen ervaringskennis met als doel deze professioneel te kunnen benutten. Belangrijk is het om deze ervaringskennis te verbinden met je professionele kennis en deze vakkundig in te zetten in je werk. De focus is daarbij gericht op het van binnenuit leren. De intentie is een vrije ruimte te faciliteren voor zelfonderzoek en dit tevens voor anderen mogelijk te maken. Ervaringsleren is behulpzaam om eventueel gestolde ervaringen weer in beweging te brengen en als bron van kracht in de eigen professionaliteit te ervaren.

Met deze leergang streven we naar de volgende beroepscompetenties:

  • Kan zelfonderzoek naar identiteitservaringen en levensverhalen van mensen faciliteren en ondersteunen, met oog voor dat wat empowerend is en benut kan worden als ervaringskennis. Is daarbij relationeel sensitief, communiceert transparant en kan afstemmen en variëren in het omgaan met zelfonthulling met behoud van grenzen, autonomie en eigen regie.
  • Kan op eigen wijze betrouwbare processen faciliteren en expertise mogelijk maken van professionals met ervaringsdeskundigheid.
  • Levert in de beroepspraktijk en in het kennisdomein van ervaringsdeskundigheid een bijdrage aan het inbrengen van thema’s, werkwijzen en werkvormen die het taboe overstijgen van het hebben van psychische problemen van professionals zelf.
  • Ontwikkelt in de eigen werkomgeving, in samenwerking met betrokken anderen een cultuur met een vrije ruimte waar participatie voor betrokkenen gewaarborgd is. Beoogd wordt een ruimte waarin zelfhulp, zelfregie en keuzes maken onderzocht kan worden.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!