MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
RINO Groep Utrecht
kosten
basistarief
Onbekend
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, GGZ & psychiatrie, Communicatietechniek
ICPC:
P, Z
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
12
punten
locatie
RINO Groep - Oudenoord
Oudenoord 6
3513 ER Utrecht
☎ +3130 2308 400
overig
16
Maa
2019
Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Ouderengeneeskunde', 'GGZ & psychiatrie' of 'Communicatietechniek'
Van aanbieder:
RINO Groep Utrecht
In de omgeving:
Utrecht

Nederland wordt steeds ouder, waardoor deze leeftijdsfase tegenwoordig al zo’n 30 jaar beslaat. Tussen ouderen bestaan hierdoor veel onderlinge verschillen. Heterogeniteit en comorbiditeit zijn meer regel dan uitzondering. Dit vraagt om maatwerk. De beweging in de ggz voor ouderen gaat ook steeds meer van diagnosegestuurde zorg en incompetentie naar vraaggerichte hulpverlening, vitaliteit en zelfredzaamheid. De oplossingsgerichte manier van werken sluit hier goed bij aan. Exploratie of analyse van problemen is niet noodzakelijk, doelanalyses daarentegen wel: wat wil de cliënt voor het probleem in de plaats? De oudere wordt uitgenodigd zijn doel te formuleren en oplossingen te bedenken die passen in zijn referentiekader, omdat hij ze zelf bedenkt of eerder met succes heeft toegepast. Omdat de autonomie van de cliënt goed is gewaarborgd, bevordert dit de werkrelatie tussen cliënt en therapeut. Oplossingsgerichte gespreksvoering wordt al bij diverse doelgroepen met succes toegepast. Bij ouderen is deze manier van werken echter relatief nieuw.

Doelstellingen

  • Je neemt kennis van de achtergronden van oplossingsgerichte gespreksvoering, maakt zich de methode eigen en oefent met het uitvoeren van oplossingsgerichte methodieken bij oudere cliënten met uiteenlopende hulpvragen (50+).
  • Je maakt kennis met oplossingsgerichte gespreksvoering met systemen (zoals mantelzorgers) en krijgt een introductie op de gespreksvoering met teams rondom de oudere cliënt in een instelling.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!