MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
VUmc - Prisma-trainingen
kosten
basistarief
Onbekend
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Opleiden en presenteren
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
12
punten
locatie
Amsterdam UMC - Locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
☎ +3120 4444 444
overig
11
Maa
2019
PRISMA - Train-de-trainer cursus
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Opleiden en presenteren'
Van aanbieder:
VUmc - Prisma-trainingen
In de omgeving:
Amsterdam

Deze train-de-trainer-cursus is een verplicht onderdeel van het kwaliteitsborging systeem van PRISMA. Het is een tweedaagse training gericht op hulpverleners die werken met chronisch zieke mensen of een verhoogde kans daarop en de PRISMA-cursus willen gaan geven aan patiënten. In twee dagen wordt de PRISMA-methodiek aangeleerd om effectief en efficient groepseducatie te kunnen geven. De hulpverlener voelt zich na de train-de-trainer-cursus in staat om zijn eerste cursus te gaan geven.

PRISMA heeft als missie de mens met een (verhoogde kans op) chronische ziekte te ondersteunen expert te worden over de eigen (kans op) ziekte, waarna de persoon zelf eigen weloverwogen keuzes kan maken over leefstijl (o.a. voeding, beweging en therapietrouw) en omgang met (kans op) ziekte.

PRISMA staat voor een aanpak waarbij de patiënt centraal staat. Door eerlijke en volledige groepseducatie, steunende en respectvolle begeleiding wordt er door de patiënt en de betrokken hulpverleners gemeenschappelijk gestreefd naar het bereiken van een voor de patiënt zelf zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

PRISMA is multi-inzetbaar, ziekte-overstijgend en interdisciplinair. PRISMA biedt een filosofie die gaat over patiënt-benadering, educatie, steun en begeleiding binnen chronische zorg.

PRISMA is groepseducatie bestaande uit 2 dagdelen gegeven aan groepen van 8-15 deelnemers door 2 daarvoor opgeleide hulpverleners. Dit kunnen zijn:praktijkondersteuners, huisartsen, diëtisten, praktijkverpleegkundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen, apothekers(assistenten). PRISMA heeft op dit moment voor 4 doelgroepen een draaiboek beschikbaar: diabetes, preventie van diabetes, hart en vaatziekten en preventie van hart en vaatziekten.

PRISMA legt een basis voor zorginstellingen en hulpverleners, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, beleidsmakers en onderzoekers om zich aan te sluiten of deel te nemen in dit project en hun eigen ervaringen en kennis in te brengen.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!