MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
KIT Intercultural Professionals
kosten
basistarief
€ 579
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Communicatietechniek, (Levens)beschouwing, Samenwerking
onderwerp(en):
Cultuurverschillen
ICPC:
A, Z
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
12
punten
locatie
Huisartsen Utrecht Stad (HUS)
Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht
overig
02
Feb
2019
Cultuursensitieve vaardigheden in de zorg
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Communicatietechniek', '(Levens)beschouwing' of 'Samenwerking'
Van aanbieder:
KIT Intercultural Professionals
In de omgeving:
Utrecht

De kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland is hoog. Het opleidingsniveau van medische professionals is hoog, evenals de klantgerichtheid en de toegang tot zorg. De effectiviteit van het zorgsysteem hangt voor een belangrijk deel af van de communicatie tussen zorgverlener en cliënt. Dit is een breed gedragen besef, dat uitmondt in een wil tot continue verbetering van de interactie tussen beide kanten.

Desondanks is het vertrouwen van veel internationals in de Nederlandse gezondheidszorg laag. Dit is meestal terug te leiden tot een andere cultuur in het land van herkomst. Ook het gezondheidssysteem kan in hoge mate afwijken van de zorgverlening hier.

Wanneer de culturele achtergrond van zorgverlener en patiënt verschilt, is er een grote kans op misverstanden en minder effectieve communicatie tussen beiden. Cultuurverschillen kunnen subtiel en soms zelfs bijna onmerkbaar zijn. Genuanceerde maar doeltreffende informatieoverdracht en het signaleren en uitvragen van de juiste symptomen zijn belangrijk. Misverstanden en onbegrip kunnen dan ook voor zorgverlener als cliënt grote gevolgen hebben.

In deze situaties wordt er een beroep gedaan op de interculturele sensitiviteit en communicatievaardigheden van de zorgverlener. Competenties die bij de meeste professionals in de zorg wel aanwezig, maar vaak niet bewust ingezet worden of ontwikkeld zijn.

Tijdens de scholing is er aandacht voor de 'andere' cultuur, de do's & dont's en de achtergronden. Echter, minstens zo belangrijk voor het omgaan met cultuurverschillen is een blik in de spiegel, oftewel: het bewust zijn van de eigen culturele waarden. In die zelfkennis ligt immers de basis voor respectvol - en professioneel- kunnen omgaan met elkaar.

Tijdens deze interactieve scholingssessie wordt met behulp van competentietraining, casuïstiek en rollenspellen een vertaalslag gemaakt naar de praktijk:

Na deelname kan de cursist:

  • de opbouw van de belangrijke aspecten van gezondheidszorg systemen in andere landen herkennen en heeft kennis van de meest voorkomende verschillen met het Nederlandse systeem.
  • de visies op ziekte en gezondheid in andere culturen beschrijven.
  • aandachtspunten beschrijven van de relatie met patiënten met een andere culturele achtergrond.
  • verschillende uitingsvormen van (psychische) klachten herkennen in mensen met verschillende culturen.
  • verwachtingsmanagement uitvoeren rondom de intake van een nieuwe internationale patiënt t.a.v. belangrijke aspecten in de Nederlandse arts patiënt relatie en het gezondheidszorg systeem.
  • zich beter inleven in andere culturele en sociale normen, waarden en omgangsvormen.
  • manifestaties van angst en sociale/culturele transities herkennen en behandelen.
  • het Nederlandse beleid t.a.v. specifieke thema's zoals bijvoorbeeld antibiotica, zwangerschap, seksualiteit en levenseinde uitleggen aan een internationale patiënt.
  • communicatie en onderhandelingstechnieken toepassen in de Engelse taal ten einde tot een voor behandelaar en patiënt acceptabel behandel/zorgplan te komen.

De scholing wordt audiovisueel ondersteund en is interactief met oefeningen en momenten van reflectie. Na afloop van de training kunnen de deelnemers door middel van het verkregen certificaat aantonen deze inspanning te hebben verricht. Er bestaat een mogelijkheid om een vervolgtraject aan te gaan waarbij de deelnemer of een team op specifieke vaardigheden wordt begeleid en gecoacht.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!