MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
Forta Opleidingen
kosten
basistarief
€ 995
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Communicatietechniek, Effectiviteit en efficiency
onderwerp(en):
SOLK
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
18
punten
locatie
Forta Opleidingen Amsterdam
Amsterdam
overig
01
Apr
2019
Positieve gezondheidszorg - Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Communicatietechniek' of 'Effectiviteit en efficiency'
Van aanbieder:
Forta Opleidingen
In de omgeving:
Amsterdam

Gezondheid is niet hetzelfde als de afwezigheid van ziekte. Enige jaren geleden kwam men tot een betere omschrijving van het begrip ‘gezondheid’ dan de oude omschrijving van de WHO. Daarmee werd gezondheid een dynamisch begrip: een vermogen of kracht. Het maakt duidelijk dat (ook) patiënten met een chronische ziekte of beperking toch (deels) hun gezondheid kunnen terugwinnen.

Ook in het concept van Bannink & Jansen staat de mens centraal en niet de ziekte en worden de mogelijkheden benadrukt en niet de beperkingen. In deze training laten de docenten zien hoe de positieve gezondheidszorg op een oplossingsgerichte manier kan worden vormgegeven, uiteraard in combinatie met het reguliere medische model.

Oplossingsgericht werken is een kortdurende, autonomie versterkende behandelvorm, waarbij de aandacht wordt gericht op wat patiënten voor hun probleem of klacht in de plaats willen. Daarbij worden zij als co-experts gezien, die competent zijn eigen oplossingen te bedenken en uit te voeren. Patiënten worden uitgenodigd anders te denken, hun gewenste toekomst te beschrijven, positieve verschillen op te merken en vooruitgang te boeken. Oplossingsgerichte gespreksvoering sluit aan bij de aanwezige motivatie tot gedragsverandering van patiënten. Zo kunnen lastige interacties optimale interacties worden. Daar waar patiënten gestuurd zijn of vinden dat iemand anders of iets anders moet veranderen, heeft de oplossingsgerichte professional de expertise te motiveren tot gedragsverandering.

Kenmerk van oplossingsgerichte gespreksvoering is dat gesprekken in een doelgerichte, positieve en prettige sfeer verlopen en u als behandelaar aan het eind van de werkdag energie over hebt. Meta-analyses tonen aan dat oplossingsgericht werken ervoor zorgt dat er vaak minder gesprekken nodig zijn, de autonomie van patiënten goed is gewaarborgd, en behandelaars minder burnout ervaren.

Iedere bijeenkomst bestaat uit een theoriegedeelte en een gedeelte waarin je - vaak in tweetallen of subgroepen - oefent en discussieert. Je kunt ook casuïstiek inbrengen. Naast de bijeenkomsten moet je rekenen op een tijdsinvestering van ongeveer 6 uur per trainingsdag voor huiswerk (opdrachten, literatuurstudie).

Na afloop van de training:

 • heb je kennisgemaakt met de theorie en praktijk van positieve gezondheidszorg en oplossingsgericht werken.
 • heb je geoefend met vele praktische toepassingen, die je direct in je werk kunt inzetten.
 • heb je ‘tools’ aangereikt gekregen voor het optimaliseren van de samenwerking met patiënten.
 • weet je hoe en wanneer je positieve gezondheidszorg en oplossingsgericht werken kunt inzetten.
 • heb je inspiratie opgedaan voor (nog) meer werkplezier.

In de huisartsenpraktijk is oplossingsgericht werken geïndiceerd bij:

 • somatische klachten: wat is het doel van de patiënt, wanneer is er al iets zichtbaar van dat doel of zijn de klachten er niet of minder? Hoe draagt de patiënt daaraan bij?
 • begeleiding van patiënten met psychosomatische klachten, pijnklachten verslavingsproblematiek, en psychische klachten als depressie, angst, trauma, slaapstoornis.
 • begeleiding van patiënten met SOLK (helpen bij dragen gevolgen, vinden van een andere betekenis, en mogelijk verbetering).
 • (beter) omgaan met ziekte of beperking (wat kan er wel?).
 • wanneer gedragsverandering gewenst of noodzakelijk is (houden aan leefregels, bevorderen medicatietrouw).
 • medicatiecontacten.
 • aspecten van gezond gedrag, leefstijl, en gezondheidsbevordering.
 • opvoedingsaspecten.
 • dilemma’s en conflicten.
 • coachen van medewerkers en leidinggeven.
 • supervisie en intervisie.

Docent

 • Drs. F.P. (Fredrike) Bannink MDR, klinisch psycholoog en jurist. Internationaal spreker, trainer en auteur van Positieve gezondheidszorg, Oplossingsgericht weken in de huisartsenpraktijk en 40 boeken. Voor meer info zie www.fredrikebannink.com
 • Pieter Jansen, huisarts te Ede. Voor meer info zie www.gezondhuizen.nl Zie ook de website van Bannink & Jansen: www.positievegezondheidszorg.nl

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!