MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
Stichting Pharos
kosten
basistarief
€ 295
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Communicatietechniek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
6
punten
locatie
Huisartsen Zorggroep Breda
Verlengde Poolseweg 44
4818 CL Breda
☎ +3185 0777 826
overig
24
Jan
2019
Zorg in eigen hand - Coachende vaardigheden bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en chronische aandoeningen
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Communicatietechniek'
Van aanbieder:
Stichting Pharos
In de omgeving:
Breda

Een op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Een deel van deze groep is laaggeletterd.

Laaggeletterden hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat het hun dagelijks functioneren belemmert. Voor wie in Nederland niet goed kan lezen en schrijven, is de weg naar de dokter, het ziekenhuis en de apotheek bezaaid met hindernissen. Kunnen lezen is overal nodig. Maar dat niet alleen: wat je leest, moet je ook kunnen begrijpen en toepassen. Die (gezondheids)vaardigheden hebben laaggeletterden onvoldoende. Laaggeletterdheid komt meer voor onder laagopgeleiden, ouderen en migranten. Iets meer dan de helft van de laaggeletterden is autochtoon Nederlander; één op de drie heeft een niet-westerse achtergrond.

Er is een duidelijke samenhang tussen beperkte gezondheidsvaardigheden en een slechtere gezondheid. Astma en COPD, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en psychische problemen komen bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden beduidend vaker voor. Ook komen zij gemiddeld gezien eerder te overlijden, 5,2% van de laagst geletterde mannen heeft diabetes tegenover 1,5% van de hoogst geletterde mannen. Voor vrouwen is dat verschil nog groter: respectievelijk 6% en 0,9%.

Het is belangrijk dat zorgverleners deze mensen herkennen en hun communicatie, informatiemateriaal en begeleiding zo aanpassen dat die beter aansluit bij de patiënt of cliënt. Zelfmanagement van hun aandoening lukt hen vaak minder goed. Hier ligt een belangrijke taak voor de zorgverlener. Maar hoe doe dat op een effectieve wijze?

De training ‘Zorg in eigen hand’ ondersteunt praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en huisartsen om patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en met een chronische aandoening te motiveren en te begeleiden tot betere zelfzorg.

De deelnemers hebben na de training:

  • inzicht in de mogelijkheden van uw patiënten om uw informatie, adviezen en vragen te begrijpen.
  • geleerd om met een bredere blik naar de patiënt te kijken, door te vragen wat er speelt op lichamelijk, sociaal, maatschappelijk en geestelijk gebied.
  • meer besef van het belang van een vertrouwensband met de patiënt.
  • meer mogelijkheden om samen met patiënt haalbare doelen voor gedragsverandering vast te stellen.
  • geoefend met gesprekstechnieken om het zelfvertrouwen bij patiënten te vergroten.
  • geoefend met gesprekstechnieken om patiënten te motiveren de gegeven adviezen op te volgen.
  • geoefend met het gebruik van beeldmateriaal en ondersteunende middelen.
  • geoefend met de terugvraagmethode.

De training is praktisch van opzet.Er wordt gewerkt met vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De training bestaat uit twee dagdelen, met een tussenpozen van circa 4 weken. Op de eerste bijeenkomst staat de communicatie centraal en de terugvraagmethode. Hoe zorg je dat de patiënt jou begrijpt en waarom is de vertrouwensband zo belangrijk bij deze doelgroep? Tijdens de 2e bijeenkomst staat de persoonsgerichte zorg centraal. Samen met een ervaren trainingsacteur wordt actief geoefend in het communiceren met een brede benadering, waarbij de patiënt centraal staat en niet de ziekte.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij basiskennis over de begrippen 'laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden'. Vooraf ontvangen zij enkele artikelen en een huiswerkopdracht.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!