MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
Mura Zorgadvies
kosten
basistarief
€ 450
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
12
punten
locatie
Impulse - Wageningen Universiteit
Stippeneng 2
6708 WE Wageningen
☎ +3131 7484 479
overig
12
Feb
2019
Opstaptraining Positieve gezondheidszorg - oplossingsgericht werken in de eerstelijn
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Algemeen & overig'
Van aanbieder:
Mura Zorgadvies
In de omgeving:
Wageningen

Mura Zorgadvies organiseerde al vier keer een 3-daagse training 'Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de eerstelijn'. Inmiddels hebben al ruim 100 zorgaanbieders (o.a. huisartsen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verloskundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, apothekers) deelgenomen aan een 3-daagse training. Voor zorgaanbieders die zich geen drie dagen vrij kunnen plannen organiseren we in 2019 een opstaptraining (3 avonden van 16.00 tot 20.30 uur).

De training wordt gegeven door Pieter Jansen. Hij is huisarts en initiatiefnemer van het project Gezondhuizen. Hij heeft zich gespecialiseerd in het positief en oplossingsgericht werken. Samen met Fredrike Bannink schreef hij het boek ‘Positieve Gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk’ en samen met haar verzorgt hij 3-daagse trainingen'Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de eerstelijn'.

Oplossingsgericht werken is een aanvulling op het medische model, maar heeft een ander vertrekpunt: de patiënt bepaalt wat zijn/haar vraag is. De hulpverlener sluit aan bij de vraag van de patiënt en helpt hem zoeken naar mogelijkheden om de gewenste situatie te bereiken. De focus ligt op de gewenste toekomst. De professional geeft geen adviezen, maar helpt patiënten de gewenste toekomst te bereiken door het stellen van oplossingsgerichte vragen (bijvoorbeeld: waar hoop je op? welk verschil zal dat maken?), het vinden van uitzonderingen (bijvoorbeeld: wanneer is het probleem/de klacht er niet of minder?) en het geven van positieve bekrachtiging van wat werkt. Vanuit dit model werkt een professional dus samen met de patiënt/cliënt om zo tot een goed werkende oplossing te komen die pragmatisch en realistisch is en aansluit bij de behoefte van de patiënt/cliënt. De patiënt/cliënt behoudt daarbij zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij het realiseren van de benodigde veranderingen.

Er is wetenschappelijk bewijs dat een oplossingsgerichte aanpak minstens even effectief is als andere behandelvormen en dat de autonomie van de patiënt goed is gewaarborgd. Bovendien doet de oplossingsgerichte aanpak het beter bij patiënten uit lagere sociaaleconomische milieus dan traditionele vormen van behandeling. Oplossingsgericht werken is betrekkelijk snel te leren en zorgt volgens onderzoek voor verbetering van de moraal en minder burn-out bij professionals. De ervaringen met oplossingsgericht werken zijn veelbelovend en het is een praktische, laagdrempelige methodiek.

De opstaptraining bestaat uit drie bijeenkomsten (12 februari, 14 maart en 9 april 2019) en heeft een opbouw.De eerste bijeenkomst betreft een introductie in het oplossingsgericht werken.Ook wordt er geoefend in tweetallen. De tweede bijeenkomst staat in het teken van meer verdieping in het oplossingsgericht werken en verschillende oefeningen. Tussen de trainingsdagen hebben deelnemers tijd om in de dagelijkse praktijk aan slag te gaan met het oplossingsgericht werken en er ervaring mee op kunnen doen. Tijdens de derde bijeenkomst kunnen o.a. de opgedane ervaringen teruggekoppeld worden en worden casussen van de deelnemers besproken.

Na afloop van de training hebben de deelnemers kennis gemaakt met de theoretische achtergronden en praktische vaardigheden van oplossingsgerichte gespreksvoering, die men direct toe kan passen in de dagelijkse consultvoering. Deelnemers hebben 'tools' aangereikt gekregen voor het optimaliseren van de samenwerking met hun patiënten/cliënten en zijn in staat om de geleerde vaardigheden toe te passen in hun reguliere werkzaamheden.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!