MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
MEE ACADEMIE
kosten
basistarief
€ 349
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Communicatietechniek, GGZ & psychiatrie
ICPC:
A, P, Z
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
10
punten
locatie
Stadhuis Gemeente Almelo
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
☎ +3154 6541 111
overig
21
Feb
2019
Effectief communiceren met mensen met een beperking
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Communicatietechniek' of 'GGZ & psychiatrie'
Van aanbieder:
MEE ACADEMIE
In de omgeving:
Almelo

Als dienstverlenende organisatie of werkgever ziet u dagelijks veel mensen. Onder hen bevinden zich ongetwijfeld ook mensen met een beperking, zoals autisme, (licht) verstandelijke beperking of nietaangeboren-hersenletsel. Dit kan belemmeringen geven als het gaat om:

 • Het overbrengen van informatie.
 • Het maken, begrijpen en nakomen van afspraken.
 • Voor u vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben.
 • Conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip.
 • Uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

De juiste afstemming met mensen met een beperking door middel van een effectieve communicatie is van groot belang, zodat zij begrijpen en begrepen worden. Het komt de integratie en samenwerking ten goede en verhoogt daarmee het welzijn. In bedrijven verhoogt het de effectiviteit en het rendement van deze medewerkers.

Ervaart u de communicatie met cliënten of collega’s met autisme, verstandelijke beperking of een andere beperking soms als lastig? Vindt u het belangrijk om uit alle medewerkers het beste te halen? MEE NL ondersteunt u hierbij met een groepsgerichte training ”Effectief Communiceren”, die de deskundigheid van uw medewerkers vergroot op het gebied van professionele communicatie met mensen met een beperking. Gedurende de training van een aantal dagdelen zoomen we in op de communicatieve vaardigheden van uw medewerkers, onder andere met behulp van Video Interactie Begeleiding. Kwaliteiten worden uitvergroot en ontwikkelpunten komen concreet in beeld. De ervaring leert dat medewerkers dit zien als een positieve investering in hun persoonlijke kwaliteiten en dat het de onderlinge samenwerking bevordert.

Resultaat

 • Medewerkers hebben meer kennis en inzicht verkregen in hun persoonlijke communicatieve vaardigheden.
 • Zij weten deze effectief in te zetten tijdens overleg en in samenwerkingstrajecten met cliënten of collega’s met een beperking of psychische kwetsbaarheid.
 • Door effectief te communiceren, blijft men niet langer hangen in gedachten en veronderstellingen, maar komt men tot constructief overleg.

Dit kan bijvoorbeeld zorgen voor deskundigheidsbevordering binnen:

 • Gemeenten; het versterken van vaardigheden op het gebied van een effectieve communicatie met kwetsbare burgers . Dit verkleint de kans op miscommunicatie die kan leiden tot vertraging of conflicten.
 • Zorg en welzijn; efficiëntie in de begeleiding van mensen met een beperking door juiste afstemming in de communicatie. Belangrijk bij bijvoorbeeld informatieoverdracht, (lichamelijk) onderzoek, medicatiegebruik, en verzorging.
 • Onderwijs; het beter aansluiten bij leerlingen met een beperking. Het ondersteunen van personeel in de communicatie met de zorgleerling en zijn netwerk om zo passend onderwijs tot een succes te maken.
 • Werkgevers: het succesvol inzetten van medewerkers met een beperking en het bewerkstelligen van een gezonde en productieve werkrelatie.
 • Veiligheid; effectievere aanpak en conflictvermijding binnen politie
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!