MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dag
organisatie
Instituut Verantwoord Medicijngebruik
kosten
basistarief
€ 340
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Farmacologie
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
6
punten
locatie
Utrecht
Utrecht
overig
27
Maa
2019
Ondersteuning bij medicatiebeoordeling
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Farmacologie'
Van aanbieder:
Instituut Verantwoord Medicijngebruik
In de omgeving:
Utrecht

Veel patiënten zijn gebaat bij een goede, liefst jaarlijkse medicatiebeoordeling. Als apothekersassistente of praktijkondersteuner wilt u hier graag een rol in spelen, maar welke? En hoe pakt u dit aan?

Elke goede medicatiebeoordeling doorloopt vijf stappen: farmacotherapeutische anamnese, farmacotherapeutische analyse, overleg met de voorschrijver, overleg met de patiënt, follow-up en monitoring. Met name bij de stappen farmacotherapeutische anamnese en overleg met de patiënt, bent u van onschatbare waarde.

Een goede farmacotherapeutische anamnese levert de arts of apotheker de juiste en volledige informatie op die nodig is voor een goede medicatiebeoordeling. Daarvoor is meestal niet veel tijd beschikbaar. Veel patiënten willen tijdens dit gesprek graag hun verhaal kwijt: vertellen over hun ervaringen met hun ziekte(n) en geneesmiddelen, hun zorgen en vragen. Het is niet eenvoudig om een gesprek zodanig te voeren dat de patiënt zich gehoord weet terwijl u zo efficiënt mogelijk de benodigde informatie krijgt.

Na de analyse en het overleg tussen arts en apotheker (of collega-arts) bespreekt u vervolgens de uitkomsten en medicatieaanpassingen met de patiënt. Ook dit gesprek vergt de nodige vaardigheden, zeker als een patiënt niet meteen de noodzaak van de aanpassingen ziet of andere bezwaren heeft.

Tenslotte hebt u een belangrijke rol bij de organisatie van het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Een optimale beoordeling vergt een goed samenspel tussen patiënt, arts en apotheker.

Na afloop van de nascholing kunt u:

  • de apotheker en/of (apotheekhoudende) huisarts ondersteunen middels een goede voorbereiding van medicatiebeoordelingen.
  • de coördinatie van medicatiebeoordelingen verzorgen en afspraken met de huisarts, apotheker en patiënt in het kader van medicatiebeoordelingen inplannen.
  • aan de hand van een gestructureerde vragenlijst en met inzet van de meest adequate gesprekstechnieken, een farmacotherapeutische anamnese.
  • op correcte wijze omgaan met vragen en opmerkingen van patiënten over wijzigingen in de medicatie door een medicatiebeoordeling.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!