MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dag
organisatie
Congress Company
kosten
basistarief
€ 265
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Cardiologie
ICPC:
K
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
5
punten
locatie
Theater en Congrescentrum Orpheus
Churchillplein 1
7314 BZ Apeldoorn
☎ +3155 5270 300
overig
10
Okt
2019
9e Jaarcongres ClaudicatioNet
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Cardiologie'
Van aanbieder:
Congress Company
In de omgeving:
Apeldoorn

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

ClaudicatioNet organiseert twee keer per jaar het ClaudicatioNet Congres voor therapeuten, verwijzers (bijv. huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en medisch specialisten) en andere geïnteresseerden. Middels het congres worden deelnemers up-to-date gehouden omtrent perifeer arterieel vaatlijden en aanverwante onderwerpen (denk hierbij o.a. aan veelvoorkomende co-morbiditeiten en leefstijlbegeleiding). Naast enkele plenaire sessies vinden er een tweetal parallelsessies plaats, waar de deelnemers zelf kunnen kiezen voor een workshop/lezing die hun interesse heeft. Tussen de sessies door is op de beursvloer gelegenheid tot netwerken met collega’s, maar ook met bijv. EPD-leveranciers (elektronisch patiënten dossier) of scholingsaanbieders.

Claudicatio intermittens betekent letterlijk hinken met tussenpozen. In Nederland is een veelgebruikte term voor deze aandoening “etalagebenen”. Als mensen pijn krijgen tijdens het lopen, en hierdoor tijdens het lopen even rust moeten nemen, doen zij net alsof zij naar etalages kijken. Hier komt de naam etalageziekte vandaan.

Claudicatio intermittens is een uiting van doorbloedingsproblemen in de benen als gevolg van slagaderverkalking (atherosclerose). Slagaderverkalking komt bij ieder mens voor, het is een onderdeel van het ouderdomsproces. De bloedvaten worden door de jaren heen minder elastisch en stug en dik. De binnenkant van de slagader raakt beschadigd door het afzetten van vetten (cholesterol) en kalk, wat door het bloed vervoerd wordt. Hierdoor worden de bloedvaten steeds nauwer. Uiteindelijk kan er een flinke vernauwing ontstaan; een zogenaamde stenose. Op de plaats van de stenose kan er minder bloed passeren. Door de beschadiging en de trage stroomsnelheid van het bloed kunnen zich bij zo’n vernauwing gemakkelijk stolsels vormen. Zo’n stolsel kan een vat uiteindelijk geheel afsluiten, dit heet een occlusie. Doorbloedingsproblemen in de benen als gevolg van vernauwde of afgesloten slagaders kunnen op verschillende manieren tot uiting komen.

Er kan sprake zijn van een langzaam sluipend proces. De eerste klachten kunnen zich voordoen tijdens inspanning, bijvoorbeeld tijdens lopen, rennen of traplopen. Door de inspanning vraagt het lichaam een verhoogde energietoevoer. Dit wordt verkregen door een snellere toevoer van zuurstofrijk bloed. Als het vernauwde bloedvat niet meer in staat is om voldoende zuurstofrijk bloed aan te voeren, ontstaat er bij inspanning krampende pijn in het been, die dwingt tot regelmatig stilstaan: claudicatio intermittens. De pijn ontstaat doordat er onvoldoende zuurstofrijk bloed wordt aangeboden aan de spieren. Tijdens inspanning vindt in de spieren een stofwisselingsproces plaats waarbij zuurstof gebruikt wordt. Bij een tekort aan zuurstof produceren de spieren tijdens dit proces verzurende afvalstoffen, die een krampende pijn in de spieren veroorzaken. Pijn bij het lopen is het belangrijkste verschijnsel bij etalagebenen. De plaats waar de patiënt de pijn voelt, zegt meestal iets over de plaats waar de slagader is vernauwd. Als de vaatziekte in een vergevorderd stadium is, met niet genezende wonden of zwarte plekken aan onderbeen en voet, spreken we van kritieke ischaemie. De doorbloeding van het been kan ook plotseling worden belemmerd door een stolsel in de slagader. Als niet snel wordt ingegrepen, treedt afsterving van weefsel op. Er is dan sprake van acute ischaemie.

Claudicatio intermittens is een uiting van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), en wordt veroorzaakt door slagaderverkalking. Slagaderverkalking komt ook op andere plaatsen in het lichaam voor.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!