MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dag
organisatie
Bijscholing instituut voor Therapeuten (BivT)
kosten
basistarief
€ 169
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Communicatietechniek, Conflictmanagement
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
10
punten
locatie
De Kamers van Conijn
Sint Jorisstraat 23
5211 HA 's-Hertogenbosch
☎ +3162 2048 296
overig
Zoom Online, Online, Nederland
26
Jan
2019
Weerstand in de praktijk
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Communicatietechniek' of 'Conflictmanagement'
Van aanbieder:
Bijscholing instituut voor Therapeuten (BivT)
In de omgeving:
's-Hertogenbosch

Veel mensen benutten hun kwaliteiten niet in alle situaties even optimaal. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer ze in weerstand en blokkades terecht komen. Het verschijnsel weerstand vormt vaak een dekmantel voor mechanismen als beeldvorming, waarbij kwaliteiten in de knel komen. `Weerstand' is te beschouwen als een verzet of afweer tegen iets nieuws, tegen de wijze waarop advies gegeven wordt of de manier waarop iemand zich, gedraagt. Mensen kunnen ook weer­stand of blokkades hebben tegen de inhoud van een bepaalde boodschap of te­gen de persoon die de boodschap overbrengt.

Veel communicatiestoringen tussen mensen worden veroorzaakt doordat ze niet precies zeggen wat ze te zeggen hebben: ze communiceren indirect. Bijvoorbeeld door iets anders te zeggen, niets te zeggen of onvolledig te zijn. Soms kan het heel nuttig zijn niet direct te zijn in je communicatie, bijvoorbeeld als je jezelf wilt beschermen omdat een ander jou wil manipuleren. Of wanneer je iets wilt zeggen, maar het moment daar niet geschikt voor is. Vaak echter zijn mensen indirect terwijl ze in die situatie best direct zouden kunnen zijn.

Het komt ook re­gelmatig voor dat de boodschap (inhoud) en de boodschapper (persoon) aan elkaar gekoppeld worden, zodat de boodschapper de schuld krijgt van het (vervelende) bericht. Dit kan een rol spe­len bij een slecht-nieuwsgesprek. In de bijscholing Blokkades tijdens therapie leer je omgaan met deze blokkades en weerstand in je praktijk.

Een mogelijke oorzaak van weerstand is gehechtheid aan het oude. Veel mensen willen dingen het liefst bij het oude laten, zelfs wanneer de oude situatie niet ideaal is. Ze hebben ermee leren le­ven. Ook zijn ze bang dat door de verandering dat wat wél goed was aan de oude situatie zal verdwijnen. Van het oude weet je im­mers wat je hebt.

In de persoon die vanuit weerstand of blokkades reageert in therapie, zit vaak iets te­genstrijdigs: aan de ene kant wil iemand zijn probleem oplossen, aan de andere kant durft hij niet te veranderen en verzet hij zich. Hij wil dat alles blijft zoals het is.

Tijdens de scholing wordt er gewerkt aan de volgende competenties:

  1. Inzicht in de verschillende soorten weerstand.
  2. Technieken kunnen toepassen om weerstand om te buigen of zelfs te benutten.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!