MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
Sandoz B.V.
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Sandoz
accreditatie
accreditatie
3
punten
locatie
Zwolle
Zwolle
overig
12
Jun
2019
Taal en Gezondheid
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Algemeen & overig'
Van aanbieder:
Sandoz B.V.
In de omgeving:
Zwolle

De trainingsbijeenkomsten zijn bedoeld om zorgverleners bewust te maken van de problematiek omtrent laaggeletterdheid en taalachterstanden in relatie tot gezondheid en zorg, zodat zij een actieve rol kunnen vervullen bij de aanpak van laaggeletterdheid en hun communicatie hierop kunnen afstemmen. Zorgverleners hebben veel baat bij hulp en ondersteuning bij het communiceren met laaggeletterde patiënten.

De trainingen hebben de volgende doelstellingen:

  • Bevorderen van kennis van de doelgroep over algemene gezondheid.
  • Bevorderen van kennis van de doelgroep over het Nederlandse zorgsysteem en de juiste weg kunnen vinden naar de juiste zorgverlener.
  • Bevorderen van bewustwording en gedragsverandering om therapiegetrouw te kunnen zijn.

Door kennis over gezondheid en een gezonde leefstijl op een laagdrempelige wijze over te brengen op de doelgroep, waarbij extra aandacht is voor groepen en individuen die in een achterstandspositie verkeren, is het de verwachting dat het verhogen van het kennisniveau over gezondheid een positieve gedragsverandering met zich mee zal brengen. Dit kan uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van de algemene gezondheid en een adequaat gebruik van de gezondheidszorg in Nederland.

Als zorgverlener en werkgever in de zorg kunt u helpen om gezondheidsrisico’s (en zorgkosten) te beperken door lees- en schrijfproblemen te herkennen en mensen met taalproblemen te motiveren tot taalscholing.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!