MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
LHV
kosten
basistarief
Onbekend
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
3
punten
locatie
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Laan Corpus den Hoorn 300
9728 JT Groningen
☎ +3150 5248 000
overig
20
Maa
2019
Juridische grenzen van de POH-GGZ (2019)
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Wet- en regelgeving'
Van aanbieder:
LHV
In de omgeving:
Groningen

De POH-GGZ is in de huisartsenpraktijk een relatief nieuwe functie en de functie is nog volop in ontwikkeling. Hoe zorgt u als huisarts voor een goede positionering van uw POH-GGZ en op welke (juridische) aspecten van de samenwerking moet u letten? We staan stil bij het belang van afspraken over bevoegdheden en een heldere rol/taakverdeling. U krijgt praktische tips om de samenwerking tussen POH-GGZ en huisarts te verbeteren en de risico’s op klachten in het werk te verkleinen.

Huisarts en POH-GGZ geven samen invulling aan de ggz in de huisartsenpraktijk. Aangezien de huisarts verantwoordelijk is voor de kwaliteit en het handelen van de POH-GGZ, kan dit vragen oproepen over verschillende aspecten van de samenwerking. Tijdens deze interactieve workshop worden belangrijke juridische elementen belicht die POH-GGZ en huisarts in het dagelijks werk tegenkomen. Zo wordt stilgestaan bij de vraag wat de recente invoering van de WKkGZ betekent voor uw praktijk en zoomen we specifiek in op concrete thema’s als informatieverstrekking, aansprakelijkheid en de grenzen van huisartsgeneeskundig handelen. Aan de hand van casuïstiek en ervaringsuitwisseling krijgt de deelnemer praktische tips aangedragen en vergroot zij haar kennis op juridisch vlak in de huisartsenpraktijk.

Na deze cursus bent u als huisarts in staat:

  • De rol van eindverantwoordelijke in de huisartsenpraktijk vorm en inhoud te geven
  • Veelvoorkomende knelpunten in de samenwerking van POH-GGZ/HA te herkennen en hier adequaat op te anticiperen/reageren
  • Praktische invulling te geven aan de juridische relatie tussen POH-GGZ en huisarts
  • De grenzen van huisartsgeneeskundig handelen te vertalen naar de POH-werkzaamheden
  • De POH-GGZ goed te positioneren door middel van structureel overleg en heldere bevoegdheidsverdeling
  • Verschillende juridische mogelijkheden te onderscheiden waarop een patiënt zijn klachten kan uiten
  • De juiste (juridische) bronnen te raadplegen

Ook als POH-GGZ neemt u kennis van bovenstaande punten. U heeft duidelijkheid gekregen over uw verantwoordelijkheid/rol binnen de huisartspraktijk, en u heeft meer handvatten gekregen om samen met de huisarts de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg in de praktijk te delen.

Deze cursus is geen onderdeel van het vaste programma en wordt uitsluitend op aanvraag gegeven op een door u gewenste locatie. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 6 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

 

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!